Država u kojoj je najlakše oženiti se je...

Država u kojoj je najlakše oženiti se je...

...Togo. U Togou ako muškarac ženi uputi komplient dužan je da se njome oženi.

Ključne reči: afrika togo

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.