Andora i turizam...

Andora i turizam...

Razvojem masovnog međunarodnog turizma mnoge države sveta baziraju svoju ekonomiju na njemu. Možda se to najbolje vidi na primeru male evropske države Andore koja na godišnjem nivou primi oko 2,5 miliona stranih turista što je oko 35 puta više od broja njenih stanovnika.

Ključne reči: evropa turizam francuska španija

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.