Nastanak prvih civilizacija i kultura

Od pojave prvih primitivih homonida do današnjeg trenda globalizacije sveta čovečanstvo i ljudska kultura prevalili su dug razvojni put. Dug vremenski period značio je spore i lagane prelaze iz jedne etape razvoja u drugu ali određeni dogođaji i pronalasci bili su epohalni i mogu se posmatrati kao glavni okidači kulturološkog razvoja ljudskih zajednica.

Pojava lova i pronalazak vatre

Nauka prvim precima današnjih ljudi smatra homonide koji su se pojavili u Africi pre više od 6 miliona godina. Iz tog razloga se afrički kontinent smatra kolevkom čovečanstva. Trenutak kada homo habilis izlazi iz udobnosti šume gde je živeo životom sakupljača plodova (mahom voća) i kreće da tumara afričkom savanom loveći životinje smatra se začetkom ljudske civilizacije. Razlog je taj što je lov zahtevao zajedničke napore i komunikaciju kako bi se organizovale lovačke skupine. Na taj način govorni jezik postaje važan činilac opstanka. Negde u tom periodu dešava se i druga krucijalna novina; ljudi počinju da ovladavaju vatrom koju koriste za obradu životinske hrane i grejanje staništa.

Formiranje prvih zajednica

Prve primitivne zajednice predstavljale su porodične skupine zasnovane na podeli rada; muški članovi idu u lov dok ženski brinu o deci i vatri. Izrada prvih primitivnih oruđa od kostiju, kamena i drveta mali je iskorak napred a napredak jezika veliki. Govor im je omogućio da izraze svoje misli i osećanja ali i iskustva o svakodnevnom životu i svetu oko sebe. Razvojem jezika nastaju prvi kultovi i pogrebni običaji i oni se smatraju začetkom materijane kulture kod ljudi čiji je cilj bio povezivanje zajednice.

Nastanak prvih naselja

Spor ali siguran prosperitet ljudskih civilizacija nastavlja se kroz kameno doba. Crteži u pećinama predstavljali su vrhunac tadašnje umetnosti. Pokoja kamena skulptura sačuvana iz ovih vremena svedoči da su naši primitivni preci imali potrebu za umetničkim delima a ne samo za zadovoljenjem osnovnih ličnih potreba. Sledeći stupanj u razvoju ljudske kulture i civilizacije jeste pojava poljoprivrede. Za razliku od prethodnih epohalnih otkrića za koja teško možemo preciznije reći kada su se dogodila za poljoprivredu prilično precizno možemo reći da se javlja oko 8.000 g.p.n.e. Sejanje useva i gajenje životinja na jednom mestu znači i potrebu za posedovanjem lične imovine poput stalnog mesta za život i skladištenje proizvedene hrane. Na ovaj način se formiraju prva ljudska relativno stalna naselja i to mahom na brežuljcima sa povoljnim strateškim položajem. Nedugo potom radi bezbednosti oko njih niču i zaštitne zidine i dobijamo prva prava naselja koja podsećaju na ona nastala mnogo vekova kasnije i u mnogo razvijenijim društvima. Još jedna karakteristika ovog prelaznog perioda jesu stalni sukobi između zajednica koje su prihvatile nov način života (u ljudskim naseljima) i onih koji još uvek tumaraju vodeći živod nomadskih plemena lovaca i sakupljača plodova.

Dakle, od prvih afričkih homonida do prvog primitivnog ljudskog naselja čekalo se preko 6 miliona godina. Međutim, ljudske civilizacije i njihova kultura se sve brže razvijaju i napreduju. A naš pregled tog progresa uskoro sledi... 

Geografija

Od simpatičnih i romantičnih do šaljivih i neverovatnih. Svi svetski gradovi nose neki nadimak. A da li ih oni opisuju na pravi način?

Sklop kulturno-istorijskih lokaliteta, predivne prirode i simpatičnih malih naselja čini Ohrid i okolinu nedoljivo privlačnim

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.