Đavolja Varoš: najpoznatije čudo prirode Srbije

Kako je nastala Djavolja varoš?

Naučnicima je dugo trebalo da sa sigurnošću utvrde mehanizam formiranja Đavolje Varoši. Materijal od kog su nastali stubovi je vulkanskog porekla, ostatak izrazitih vulkanskih aktivnosti koje su pre više miliona godina oblikovale reljef ovih prostora. Mnogo kasnije, pod uticajem antropogenih i drugih faktora dolazi do pojave jake erozije, prvenstveno zbog nedostatka vegetacije. Uništavanjem šume stvorili su se uslovi da voda svojom razornom snagom počne spirati rastresitiji sloj zemljišta, dolazi do njegovog urušavanja i odnošenja, dok sloj zemljišta ispod velikih kamenih blokova ostaje zaštićen og tog procesa. Dugotrajnim delovanjem tog procesa nastaju piramide ili kupe, sa stenama na vrhu koje služe kao kišobran. Na kraju kupe se toliko istanje da dobiju oblik stubova. Zaključak je da su stubovi i kupe Đavolje Varoši sastavljeni od vulkanskog zemljišta i sitnog materijala koji na svom vrhu ima stenu koja svojom težinom i površinom štiti zemljište ispod sebe od erozije koju izazivaju kišne kapi.

Legenda o nastajanju…

Za razliku od naučnika lokalno stanovništvo ima legendu po kojoj je lokalitet nastao tako što je Božija sila okamenila svatove koji su se uputili na svadbu na kojoj su mladenci bili brat i sestra i na taj način je sprečen čin njihovog venčanja.

Manje je poznato da je Đavolja Varoš bila jedan od 77 kandidata za 7 svetskih čuda prirode. Na kraju u tesnom glasanju nije uspela da se plasira među pobednike ali je imala najviše glasova od svih evropskih lokaliteta.

Zaštita Đavolje Varoši!

Lokalitet je stavljen  pod zaštitu još 1959. godine, a 1995. godine Đavolja Varoš je Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena za prirodno dobro od izuzetnog značaja i stavljena je u prvu kategoriju zaštite. Ukupno je zaštićeno 67 ha površine, a u planu je proširenje zaštićenog područja na preko 1000 ha.

Šta se još može videti u okolini?

Sama Đavolja Varoš je deo Turističkog kompleksa u okviru kog se mogu obići rudarska okna saskih rudara iz 13-og veka, crkva iz istog perioda, hidrološki fenomen Crvenog vrela, dva izvora jako kisele vode i prelepa priroda ovog dela Srbije. Kopleks je dobro uređen i u planu su dodatni radovi na uređenju. U svakom pogledu, ko se odluči da poseti Đavolju Varoš imaće šta da vidi.

Ključne reči: srbija turizam đavolja varoš

Destinacije

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.