Bruksove planine, poslednja velika divljina Amerike

Gde se nalaze Bruksove planine? 

Bruksove planine (Brooks Range) predstavljaju deo planinskog venca Stenjak koji se na dužini od 1000 km proteže duž severne Aljaske. Planine se poput velikog bedema protežu krajnjim severom Severne Amerike a zbog svog položaja popularno se nazivaju i Vrata Arktika. Nacionalni Park osnovan na ovom prostoru nosi upravo takvo ime.

Brooks range

Udaljenost od „civilizacije“ dobro je došla ovom predelu jer je uspeo da se sačuva od negativnih uticaja ljudske ruke. Amerikanci sa ponosom ovaj deo svoje teritorije nazivaju „poslednja velika divljina“.

A Bruksove planine zaista to i jesu. Čitav središnji i istočni deo planinskog sistema je gotovo potpuno nenaseljen a svoja staništa ovde ljubomorno čuvaju grizliji, planinske kune i losovi, mufloni, arktičke  lisice i karibui. Karibui su posebno važni za život lokalnog stanovništva koji  lovom na njih  obezbeđuje sebi egzistenciju.

A malobrojna ljudska naselja (poput Arktičkog sela – Arctic Village)potpuno su izolovana, do njih se dolazi isključivo iz vazduha ili saonicama koje vuku psi. Tokom zime ovi retki meštani suočavaju se sa temperaturama i ispod minus 40 stepeni celzijusovih.

Na južnim padinama planina rastu šume kurikovine. Stablima ovog drveća potrebno je oko 300 godina da se prošire za 75 mm.

Na severu severa

Na krajnjem severu ovog područja nalazi se ogromno prostranstvo zamrznutog zemljišta nazvano Severni predeo Aljaske (Alaskan North Slope). Tokom kratkotrajnog leta zamrznuto zemljište se otopi i bukne život. Lišajevi, šaše i zakržljale vrbe naviknute na surove zimskle uslove pojave se niotkuda, procvetaju i oboje prostor najlepšim cvetovima. Karibui tada migriraju u ove prostore da se hrane sočnom vegetacijom, a čim zemljište ponovo počne da se topi kreću masovno da se sele odatle u ogromnim kredima. Ovaj prizor neodoljivo podseća na čuvene migracije životinja u NP Serengeti pa zbog toga ovaj kraj nazivaju i „američnim serengetijem“.

Ključne reči: planina amerika

Destinacije

Svojim nesvakidašnjim lepotata privukao je jugoslovensku kraljevsku porodicu ali i Josipa Broza Tita koji su ovde izgradili svoje domove i letnjikovce

Ušuškan na ulazu u Finski zaliv i ukrašen nebrojenim ahitektonskim znamenitostima krije se Talin, jedan od najlepših gradova Severne Evrope

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.