Znate li ko je bio najveća kolonijalna sila?

Znate li ko je bio najveća kolonijalna sila?

U vremenu posle perioda velikih geografskih otkrića svetske (zapravo evropske) pomorske sile počele su zauzimati prekookeanske teritorije kao svoje "kolonije". Mapa sveta se neprestalno menjala jer su pojedine neevropske teritorije često menjale matičnu državu kojoj pripadaju. Završetak kolonijalnog doba najviše je pogodio Veliku Britaniju koja je u perodu svog vrhunca kontrolisala gotovo 1/4 svetske teritorije, preciznije 24 %. I dan danas nekadašnje kolonijalne sile poput Britanije, Engleske, Holandije i drugih su zadržale svoje teritorije daleko od svog matičnog kopna... 

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.