Šta mislite, da li se emisija gasova koji utiču na klimatske promene povećava ili smanjuje?

Šta mislite, da li se emisija gasova koji utiču na klimatske promene povećava ili smanjuje?

Njihova količina oslobođena u atmosferi se neprestano povećava. Procena je da će 2020. godine isparavanje ovih gasova biti za čitavih 60% veće nego početkom 21-og veka. 

Ključne reči: ekologija Zemlja zagađenje

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.