Da li znate šta je to "Evropski Amazon" i zašto je on bitan?

Da li znate šta je to "Evropski Amazon" i zašto je on bitan?

Postoji projekat za osnivanje ogromnog rezervata biosfere koji će nositi naziv "Evropski (dunavski) Amazon". Rezervat bi na ukupnoj površini od preko milion hektara zahvatao delove Srbije, Hrvatske, Mađarske, Austrije i Slovenije. Delovi koji se nalaze u Mađarskoj i Hrvatskoj već su upisani na UNESCO listu 2012. godine, nešto kasnije je to učinjeno sa rerervatom "Bačko Podunavlje" u Srbiji a potom sa rezervatom "Mura" u Sloveniji. Ukupna površina za sada prelazi 850000 hektara a kada Austrija završi svoj proces dobiće se jedinstveni rezervat biosfere oko tokova Dunava, Mure i Drave od evropskog značaja. 

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.