Da li znate koliko je vremena potrebno Neptunu za jedan krug oko Sunca?

Da li znate koliko je vremena potrebno Neptunu za jedan krug oko Sunca?

Za razliku od naše planete kojoj treba godinu dana da završi krug oko Sunca Neptunu je za to potrebno oko 165 godina. Ako znamo da je ova planeta orkrivena tek 1846. zaključićemo da je od tada do danas jedva uspela da jednom  okruži oko Sunca.

Ključne reči: Zemlja svemir sunce

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.