Da li znate koliko država se istovremeno nalazi i u Evropi i u Aziji?

Da li znate koliko država se istovremeno nalazi i u Evropi i u Aziji?

Svi znamo da su Rusija i Turska i evropske i azijske zemlje. Ali kako se kao granica ova dva kontinenta uzima i planinski venac Kavkaza to znači da se i Azerbejdžan, Gruzija i Kazahstan mogu geografski pozicionitari na oba pomenuta kontinenta.

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.