Da li znate kakav je to geocentrični sistem planeta?

Da li znate kakav je to geocentrični sistem planeta?

Čuveni mislilac Aristotel je još u 4-om veku p.n.e. smatrao da se sva nebeska tela vrte oko planete Zemlje i tako postavio geocentričnu teoriju koja je bila naučno prihvaćena preko 2.000 godina. Iako je Aristrah koji je živeo u 3. veku p.n.e. prvi pretpostavio da se u centru naše galaksije nalazi Sunce tek je krajem srednjeg veka čuveni naučnik Nikola Kopernik ponovo izbacio heliocentričnu teoriju na svetlo dana. Posle velikog protivljenja crkve i naučnika toga doba konačne dokaze ove teorije dao je veliki Galileo Galilej i na taj način je posle 2.000 godina konačno odbačena jedna od najvećih naučnih zabluda našeg sveta.

Ključne reči: Zemlja svemir sunce

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.