Da li ste znali da su okeani još uvek skoro potpuno neistraženi?

Da li ste znali da su okeani još uvek skoro potpuno neistraženi?

Ljudi su za sada uspeli da istraže svega oko 5% površine dna svetskih okeana.

Ključne reči: okeanija

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.