Da li je Rim isključivo evropski grad?

Da li je Rim isključivo evropski grad?

"Onaj" najpoznatiji, glavni grad Italije se naravno nalazi u Evropi. Ali to nije jedini grad sa ovim imenom na svetu. Zapravo, postoji preko 20 gradova sa imenom Rim na svetu i rašireni su na svim kontinentima, izuzimajući Antarktik.

Ključne reči: grad rim Zemlja istorija kultura

Zanimljivosti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.