Rezervat prirode Obedska bara, jedna od najvećih ornitoloških stanica Evrope

Rezervat se nalazi u srednjem Banatu u AP Vojvodini, na području grada Zrenjanina, u međurečju Tise i Begeja.

Čuven pre svega po pticama, rezervat predstavlja autentičan i reprezentativan splet barsko-močvarnih staništa sa fragmentima stepskih i slatinskih biotopa, koji svi zajedno daju celovitu sliku o njegovim prirodnim vrednostima. Najvažniji lokaliteti koji se nalaze unutar rezervata su: Botoški rit, Carska bara, Farkaždinski rit, Tiganjica, Ravenica i Perleska bara. Neposedno uz severne i zapadne granice rezervata, nalazi se kompleks ribnjaka “Ečka”, koji je po svojoj veličini jedan od najvećih u Evropi.

Geografski podaci

Četiri različite reljefne forme čine osnovu ovog područja i to su: lesne zaravni – Titelski breg i tamiška zaravan, lesne terase (zrenjaninska i titelska), rečne terase (titelska i mužljanska) i aluvijalne ravni (Tise i Kanala Begej).

Geološku građu šire okoline specijalnog rezervata prirode “Stari Begej - Carska bara” čine sedimenti pleistocenske  i holocenske starosti.

Pedološka podloga se sastoji pretežno od aluvijalnog zemljišta različitog mehaničkog sastava, a delimično i od ritske crnice.

Čuvena ornitološka stanica

Ljubiteljima prirode i turistima koji uživaju u posmatranju mnogobrojnih životinjskih vrsta u svom prirodnom staništu „Carska bara“ je nadaleko čuvena kao jedna od najpoznatiih ornitoloških stanica Evrope! Ornitološku vrednost zaštićenog područja čini bogatstvo od 250 vrsta, od kojih su 140 uslovno gnezdarice. Dominiraju predstavnici redova: Gavi i formes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiformes, Anseriformes, falconiformes, Gruiformes, Charadri i formes i Passeriformes.

Ornitološka vrednost ogleda se u broju ugroženih vrsta, čak i globalno ugroženih vrsta sa Evropske Crvene liste kao što su: pelikan  (Pelecanus crispus), mali kormoran (Phalacrocorax pygmeus), mala guska (Anser erythropus) i plavokljuna patka  (Oxiura leucocephala), dok se u rezervatu gnezde orao belorepan (Haliaeetus albicilla) i prdavac (Crex crex). Od vrsta ugroženih u granicama Panonske nizije vredne pomena su: riđogrli gnjurac, žuta čaplja, velika bela čaplja, mala bela čaplja, kašikara, ražanj, bela roda, crna roda, plovka glogovnjača, plovka kašikara, osičar, mrka lunja, orao kliktaš, stepski soko, poljska jarebica, prepelica, morski zujavac, belobrada čigra, ritska sova, pčelarica, crnoglavi svrčak, gavran i dr. Posebnu zanimljivost predstavlja podatak na na ovom relativno malom prostoru živi i svih deset poznatih vrsta čaplje.

Carska bara je od posebnog značaja u jesenjem periodu, jer predstavlja glavno mesto odmora i ishrane za vreme seobe, kada se sreće više hiljada ptica.

Zaštita Obedske Bare

Rezervat je pod nacionalnim (Prirodno dobro od izuzetnog značaja) i međunarodnim (Ramsarsko područje – na spisku močvarnih područja od izuzetnog svetskog značaja) nivoom zaštite prirode.

Bogatu prirodu rezervata upotpunjuju brojne vrste insekata, riba, gmizavaca i sisara ali i bujna barska vegetacija. Na teritoriji rezervata za sada je otkriveno više od 500 vrsti biljaka, neke od njih su retke i ugrožene.

Izvori fotografija: www.racuvari.blogspot.com, www.riznicasrpska.net/, www.riznicasrpska.net, www.panoramio.com, www.travel.rs.

Ključne reči: srbija bara ptice vojvodina

Video

Svi se slažu da je duga jedna od najlepših tvorevina prirode. Pod ovim pojmom mislimo na „sunčanu“ dugu. A da li ste znali da postoji i noćna, „mesečeva" duga?

Dugi karavani na lenjim kamilama koje jašu tuarezi u plavim odorama kroz nepregledan pesak koji počinje da se kovitla najčešća je asocijacija na pomen Sahare

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.