Pretraga po tagu: kanada

Na granici SAD i Kanade nalazi se najveći sistem slatkovodnih jezera na svetu na čijim obalama egzistiraju neki od najznačajnijih metropola kontinenta

Pretraga po tagu: kanada

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.