Tenere pustinja, surovo utočište Tuarega

U srcu najpoznarije svetske pustinje Sahare smešten je Nacionalni park Tenere. Nepregledno prostranstvo pod peskom, šljunkom i kamenom. Visoki planinski venci Ahagara, Tibestija i Aira graniče zemlju kojoj su Tuarezi odavno, sa pravom, nadenuli nadimak „pusta zemlja“.

Lepota  ništavila prirode

Možda uslovi koji ovde vladaju neće privući ljudi i životinje da brojnije nasele teritoriju pustinje Tenere ali o lepoti prirode ovog prostranstva nema spora. Uskovitlani pustinjski vetrovi su u ravnoj i neplodnoj pustinji formirali neke od najlepših peščanih dina poznatih ljudima. Pogled na njih na dalekom horizontu u zalazak ili izlazak Sunca budi u nama neki osećaj zanosa i spokoja, možda čak i lažne nade. Nadmoćni planinski masiv Air zaustavlja nalete snažnih vetrova omogućujući na taj način taloženje skoro metrično jednakih dina visokih po 300 metara poznatih pod nazivima Temet i Arakao. Izdvojeni planinski vrhovi svetlucaju u nijansama različitih boja (ponajviše plave) na popodnevnom pustinjskom suncu kao posledica značajnih primesa kobalta u njihovoj građi.

Život upkos surovoj prirodi

U ne tako davnoj geološkoj istoriji ovo mesto je bilo raj na Zemlji, klima je bila neuporedivo prijatnija i povoljnija za razvoj biljnog sveta. U pojedinim delovima ovog prostranstva, prvenstveno na visokim planinama zemljište je zadržalo dovoljan procenat vlažnosti za razvoj oskudnog biljnog pokrivača. U ovim oazama raste oko 350 vrsta pustinjskih biljaka koje za sobom povlači i egzistenciju životinjskog sveta koji je zastupljen sa 40 vrsta sisara i nešto brojnijim pticama i gmizavcima. Biljne vrste koje ovde uspevaju nekada su bile mediteranska vegetacija ali dolaskom suvlje klime biljke su evoluirale i prilagodile se novim, ekstremnijim životnim uslovima. Isto važi i za životinjske vrste. Simbol područja su adiks antilope koje su polovinom prošlog veka bile dovedene na rub istrebljenja ali su mere preduzete za njihov oporavak urodile plodom. Danas su one, kao i mnogobrojne gazele i ostale životinjske i biljne vrste, najstrože zaštićene zakonima. Ostaju da odolevaju teškim životnim uslovima i podsećaju nas kako je ponekada tako malo potrebno za opstanak na našoj planeti.

Tuarezi, gospodari Sahare

Nešto poput biljaka i životinja i pustinjski narod, plemena Tuarega, potčinili su svoje potrebe i način života surovim uslovima Sahare. Već vekovima i generacijama oni na svojim izmučenim kamilama u karavanima krstare pustinjom Tenere uzduž i popreko. Navikli su da opstaju u nemaštini i oskudici, uzimajući maksimum iz onoga što im priroda podari. Dolaskom tekovina evropske i zapadne kulture u njihove krajeve način života im se znatno izmenio. Ali i dalje ih nećete ubediti da se odreknu svojih kamila i svog načina života. Života koji ovde, u surovoj Sahari, postoji već više hiljada godina o čemu najbolje svedoče prastari crteži pronađeni na stenama razbacanim širom pustinje Tenere. Dokaz da su ljudi i Sahara neraskidivo povezani milenijumima unazad...

Geografija

Zašto je Francuska jedna od omiljenih turističkih destinacija turistima sa svih meridijana delom vam može odgonetnuti čarobna dolina reke Dordonje

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.