Nacionalni park Žau, zavirite u srce prašume

Crna Reka ili Rio Negro jedna je od najvećih pritoka moćnog Amazona. Ime reke potiče od karakteristično tamne boje vode. Probijajući se 2.500 km kroz gustu i netaknutu prašumu reka prikuplja veliku količinu biljnih ostatata i minerala koji njenu vodu boje u gotovo crnu boju. Tri nacionalna parka su osnovana u ovom području da bi se zaštitila jedinstvena i bogata priroda. Jedan od njih, Žau, ustanovljen je na samo 250 km uzvodno od Manausa.

Nacionalni park Zau, Brazil #odmor #destinacije #putovanja #brasil #nature #nationalpark #amazon

A photo posted by ZanimljivaGeografija.org (@zanimljivageografija) on

Prašuma u punom sjaju

Moćna stabla drveća potpomognuta idealnim vlažnim uslovima narastaju preko 60 metara u visinu u ovoj oblasti. Rastu na tvrdoj podlozi ispod mekih i vlažnih slojeva, poznatoj pod imenom „tera firma“. Tropske kišne šume u prašumskoj oblasti Žau su toliko guste da je životinjama onemogućeno kretanje u nižim delovima, bliže podlozi. Zato su se životinje prilagodile životu visoko u krošnjama drveća. Biljaka je toliko da se na jednom hektaru površine pronađe po 180 različitih vrsta biljaka. U ovim krajevima raste oko 3.000 vrsti drveća o kojima se skoro ništa ne zna. Pojedina stabla stara preko 300 godina nemaju ni jedan god u sebi, kao posledica izuzetno ujednačene klime. Pojedine biljke gube listove neprestano a pojedine izgube sve listove odjednom. Neretko ove moćne šume obrazuje sopstvene male ekosisteme sa raznovrsnim životinjskim svetom koji mahom čine vodozemci i insekti. Krupnih sisara je veoma malo a najpopularniji su lamantini. Oni plivaju po tamnim vodama oblasti i hrane se biljkama koje plutaju na površini...

Životinje prilagođene prašumi

Budući da je većina rezervata pod relativno dubokom vodom skoro čitave godine kopnene životinje koje nastanjuju ove predele prilagodile su svoje telesne funkcije takvim životnim uslovima. Većina vrsta ima skraćen vrat, udove prerasle u peraja, uši i nozdrve koje se zatvaraju i omogućavaju lakše i duže ronjenje...Primera radi amazonski lamantin slabo vidi ali odlično čuje, čak i pod vodom, i može pod vodom provesti preko 16 minuta. Raznovrsnost životinjskog sveta ne može se meriti sa neverovatnim biljnim formacijama ali nije zanemarljiv. U oblasti je za sada otkriveno oko 120 vrsta sisara, 470 ptica, 320 riba, 20 reptila i još uvek se otkrivaju nove vrste. Posetioci posebno uživaju da u prirodnom okruženju prate džinovske vidre, jaguare i samir majmune.

Ovde je sve podređeno očuvanju prirode. Za posetu je potrebno specijalno odobrenje vlade Brazila a smeštaj je jedino moguće pronaći na specijalnim brodovima koji saobraćaju u te svrhe. Zbog nepristupačnog terena prilaz je moguć jedino rekom što olakšava borbu za očuvanje prirode parka. Obilazak samog terena dozvoljen je isključivo uz pratnju specijalno obučenih lokalnih indijanskih vodiča. Uostalom, ovo je njihov dom i jedino oni umeju bezbedno da se kreću kroz pluća Zemlje

Geografija

Skoro sva slatka voda sveta i mnoge tajne njegove istorije zarobljene su na najjužnijem, najokrutnijem i najmanje ispitanom kontinentu

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.