Magnetno polje Zemlje

Naša planeta predstavlja veliki magnet. I poput svakog magneta Zemlja formira svoje sopstveno magnetno polje. Ili kako ga naučnici često nazivaju magnetosferu.

Važno je znati da se magnetni i geografski pol naše planete ne poklapaju kao posledica toga što magnetna osa i osa Zemljine rotacije zaklapaju ugao od oko 11 stepeni. Na površini Zemlje magnetna igla zauzima pravac sever-jug a pozitivan magnetni pol nalazi se na južnoj hemisfrei.

Kako je već rečeno magnetni i geografski meridijani se ne poklapaju a ugao koji oni zaklapaju (tj. ugao odstupanja magnetnog od geografskog) naziva se magnetna deklinacija. Svaka tačka na zemljinoj površini ima različitu vrednost ovog ugla a u našim krajevima njegova vrednost je oko 8 stepeni u zapadnom smeru.

Magnetna igla zauzima određeni ugao u odnosu na horizontalnu ravan, a ovaj ugao poznat je pod imenom magnetna inklinacija. On zavisi od geografske širine, na polovima iznosi 90 stepeni, tj. igla je u vertikalnom položaju dok je na ekvaroru u horizontalnom. Da bi se poništio negativan uticaj ove pojave na rad kompasa na njih se stavlja protivteg, i to onima koji se koriste na severnoj hemisferi teg ide na južni kraj igle i obratno.

Na magnetne sile Zemlje utiču i neki drugi faktori. Kada sunčevi zraci dovode do odstupanja u magnetnom polju Zemlje to nazivamo magnetnim burama. Specifičan sastav stena ili ležišta nekih mineralnih sirovina mogu biti razlog odstupanja. Ta pojava se naziva magnetna anomalija.​

Ključne reči: magnet

Geografija

Skoro sva slatka voda sveta i mnoge tajne njegove istorije zarobljene su na najjužnijem, najokrutnijem i najmanje ispitanom kontinentu

Od simpatičnih i romantičnih do šaljivih i neverovatnih. Svi svetski gradovi nose neki nadimak. A da li ih oni opisuju na pravi način?

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.