Bioluminiscencija, živa bića koja sijaju

Kako nastaje process bioluminiscencije?

Dobri poznavaoci hemije će najlakše razumeti procese koji dovode do ove retke prirodne pojave. Dakle, bioluminiscencija nastaje kada molekuli luciferina oksiduju uz prisistvo enzima luciferaze i tom prilikom luciferin prelazi u oksoluciferin pri čemu se oslobađa svetlost. Zanimljivo je da je se pri ovoj reakciji gotovo sva energija pretvara u svetlost, a tek minimalna količina u toplotu. Tako se može reći da je bioluminscencija sposobnost organizama da emituju hladnu svetlost.

Gde se može videti ovaj divni prirodni fenomen?

Većina organizama sa ovom sposobnošću živi u morima, najčešće u velikim  i mračnim dubinama i to u hladnim morima. A velika koncentracija ovih organizama na malom prostoru može proizvesti fenomenalne vizuelne efekte:

ili...

Zašto uopšte životinje “svetle”?

Razlozi zbog kojih organizmi proizvode svetlost su pronalaženje i privlačenje plena, kamuflaža, privlačenje partnera za parenje, odbrana od predatora, komunikacija ili prosto osvetljenje životnog prostora.

Od kopnenih živih bića najbliži primer bioluminiscentnog organizma možemo sresti svakog leta u svojoj okolini ili čak domovima. U pitanju je naravno svitac:

Neke vrste gljiva takođe imaju ovu sposopnost:

Zanimljiv može biti podatak da su u rudnicima uglja Velike Britanije pre postojanja savremenih bezbednih lampi rudari koristili osušena tela riba koje su imale sposobnost bioluminiscencije i tako osvetljavali svoj radni prostor.

 

 

Ključne reči: jezero svetlost more

Geografija

Savršena irska priroda, viševekovna istorija i tradicija koje odišu na svakom koraku i fantastično formirana turistička ponuda Okruga Keri oduševiće vas

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.