Bangladeš, najugroženija država na planeti

O Bangladešu   

Narodna Republika Bangladeš  je država u južnoj Aziji, koja se prostire u  istočnom delu drevnog regiona poznatog kao Bengal u donjem delu delte Ganga i Bramaputre.  Ova delta je formirana na ušću reka Gang, Bramaputre, Megne kao i njihovih pritoka. Aluvijalno zemljište nastalo izlivanjem ovih reka je jedno od najplodnijih zemljišta na svetu. Bangladeš doslovno znači "Zemlja Bengala".

Zanimljivost je da Bangladeš ima 58 prekograničnih reka, što u znatnoj meri koplikuje spoljno-političku saradnju sa susednim zemljama a prvenstveno Indijom koja ima niži reljef i u koju se uliva većina tih reka. Klima Bangladeša je tropska, sa blagim zimama od oktobra do marta i toplim vlažnim letima od marta do juna.

Glavni grad Bangladeša Daka se nalazi u centralnom Bangladešu u donjem delu delte Ganga. Kao i čitava zemlja jako je podložan poplavama zbog ciklonskih padavina kao i monsuna.

Prirodne nedaće Bangladeša

Danas je Bangladeš  zemlja najugroženija prirodnim katastrofama na planeti. Povećanje padavina, podizanje nivoa mora i druge promene će, prema nekim procenama, stvoriti minimum 20 miliona izbeglica.

Većina Bangladeša je niža od 12 m nadmorske visine, i verije se da će više od 50% teritorije zemlje biti poplavljeno ako nivo mora poraste za samo 1 m!

Topla i vlažna monsunska perioda u Bangladešu traje od juna do oktobra i donosi najviše padavina zemlji. Prirodne nepogode kao što su tornado, tropski cikloni, poplave i plime su standardna pojava svake godine i uz seču šuma značajno doprinose razvoju katastrofalne erozije, jedne od najjačih na svetu.

U septembru 1998. u Bangladešu su se desile najveće poplave koje je čovečanstvo videlo. Delta je bila poplavljena i uništeno je 300.000 kuća, 9,7 hiljada km puteva, poginulo je 100 ljudi a 30 miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom. Uginulo je više hiljada grla stoke. Dve trećine države je bilo pod vodom. Poplavu je izazvalo više faktora. Obrušio se monsun nezabeležen do tada , a ogromne količine otopljenog snega sa Himalaja doprinele su povećanju vlažnosti zemljišta. I katastrofa je bila neizbežna. Procene su da će ovakve katastrofalne nepogode biti sve češće u ovom regionu u budućnosti.

A da nevolja bude veća Bangladeš je jedna od najgušće naseljenih zemalja sveta. Prosečna gustina naseljenosti iznosi 926 stanovnika na km2.

Eksperimentalni pokušaj za spas Bangladeša

Na jugo-istoku zemlje vršeni su eksperimenti još šezdesetih godina 20-og veka. Plan je bio da se u saradnji sa prirodom napravi velika brana od mulja koja bi omogućila stvaranje novih plodnih površina. Uz pomoć holandske vlade krenulo se u realizaciju projekta 70-ih godina. U planu je bilo da se do 2010. završi projekat kojim će se dobiti 27.000 hektara, na kojima će moći da živi oko 21.000 porodica. Ali ne ispadne sve uvek po planu. Ipak, ovaj pionirski pokušaj uliva nadu da će se nešto promeniti na bolje u budućnosti.

Najvažnije je da je problem ugroženosti velikog broja stanovnika u Bangladešu prepoznat. Adekvatnim merama situacija se može popraviti i tako obezbediti budućnost za stanovništvo ove prelepe i egzotične zemlje.

Ključne reči: azija nepogode bangladeš

Geografija

U čast australijskim vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu izgrađen je Veliki okeanski put, jedan od putnih pravaca sa najlepšim vidicima na našoj planeti

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.