Jakušima, ekološki raj u Japanu

Poprilično malo planinsko ostrvo Jakušima krije neverovatne pejzaže i očuvanu prirodu kao retko gde u današnje vreme. Ostrvo broji desetine vrhova visokih preko 1.000 m i jedan koji prelazi 2.000 metara nadmorske visine. Kao posledica velikih visinskih razlika na tako maloj teritoriji predeo obiluje mnoštvom različitih vegatacionih pojaseva počevši od suprotpskih u priobalnoj zoni pa sve do subarktičkih na visokim planinama. Bogatstvu biljnog sveta doprinose velike količine padavina koje se konstantno izlučuju  na ostrvo.

Jakusima, ekoloski raj u Japanu #destinacija #putovanja #odmor #japan #nature #nationalpark #islands #river

A photo posted by ZanimljivaGeografija.org (@zanimljivageografija) on

Raj za botaničare

U toplim suptropskim oblastima ostrva dominiraju stabla fikusa, čini se bezbroj različitih vrsta. Kako se prelazi u umerene klimatske oblasti ostrva dominaciju preizimaju hrastova stabla, ponajviše zimzelene podvrste ovog drveta. Najinteresantniji pojas zaizima okvirno nadmorske visine od 800 do 1600 m. U ovoj zoni četinarskih šuma najviše je kedrovih stabala a među njima se posebno izdvajaju izuzetno otporna i stara stabla takozvanih jeku kedrova.

Neki drevni primerci ovog legendarnog drveta prelaze starost od po 3 ili 4 hiljade godine a najveće i najpoznatije među njima, stablo pod imenom Jomon Sugi, procenjeno je na starost od oko 7.200 godina. Obim stabla je preko 16 m i potrebno je 8 odraslih osoba da bi ga obuhvatili svojim rukama. Sva ova kedrova stabla lokalno stanovništvo smatra svetim a posebno je zanimljivo da ona nose nadimak „bračni par“ jer su nastala od po dva pojedinačna kedrova stabla koja su vremenom srasla i počela da koegzistiraju.

Najveći panj na ostrvu poznat kao „Panj Vilson“ je dovoljno velik da se u njega može ući. U unutrašnjosti je izgrađeno svetilište a postoji i mali planinski potok koji kroz njega protiče.

Lepote Jukušime upotpunjuju prelepi tropski vrtovi, nazagađene planinske reke i božanstveni vodopadi. Jeleni, makaki majmuni i mnoštvo ugroženih ptičijih vrsta krstari ostrvom. Na ostrvu se gnezde zelene i morske kornjače, mnoge od njih takođe ugrožene. Muzej morskih kornjača dodatna je atrakcija ostrva...Ekološki i kulturni centar Jukušima pravo je prirodno blago Japana. Postojanje ovakvog ekološkog fenomena u jednoj od industrijski i prirvredno najrazvijenijih zemalja sveta, kakva je Japan, prosto zapanjuje i ostavlja bez daha.

Galerije

Prelepe bele litice Normandije postale su simbol ovog dela Francuske i jedan od omiljenih motiva nekima od najvećih umetnika

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.